OPIS SZKOLENIA:

W ostatnich latach w naszych szkołach dochodzi coraz częściej do zdarzeń, które mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu, a czasem również życiu uczniów i pracowników placówki oświatowej. Bezpieczeństwo w szkole jest definiowane jako szkoła i działania związane ze szkołą, w których uczniowie i kadra są bezpieczni. Szkoła powinna chronić przed przemocą, zastraszaniem, nękaniem i używaniem niedozwolonych substancji.

Bezpieczne szkoły uczą i promują ochronę uczniów przed przemocą, narażeniem na broń i groźby, kradzież, zastraszanie oraz sprzedaż lub używanie nielegalnych substancji na terenie szkoły.

Bezpieczeństwo w szkole jest powiązane z lepszymi wynikami uczniów i szkoły. W szczególności bezpieczeństwo emocjonalne i fizyczne w szkole związane jest z wynikami w nauce.

Dlatego też nasze unikatowe i autorskie szkolenia stworzone w porozumieniu i przy współpracy wybitnych psychologów i ekspertów koncentrują się na uświadamianiu oraz nauce poprzez zabawę, wyposażając uczniów i kadrę w niezbędne umiejętności pozwalające przetrwać niebezpieczną sytuację na terenie szkoły.

W naszych szkoleniach odrzucamy obecność broni, grup antyterrorystycznych oraz niepotrzebną ekspozycję na stres naszych dzieci.

Mocno natomiast wykorzystujemy i stawiamy na kreatywność dzieci, budujemy poczucie ich bezpieczeństwa poprzez zrozumienie i umiejętność współpracy w grupie wraz z nauczycielem w obliczu sytuacji zagrożenia bezpośredniego.

DLA KOGO: Kadra zarządzająca w szkole, nauczyciele, uczniowie, rodzice.

GDZIE: Na terenie Twojej placówki oświatowej.

ZESPÓŁ SZKOLENIOWY: Doświadczona kadra ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa (psycholodzy, pedagodzy, prawnicy, obecni oraz byli funkcjonariusze Służb Specjalnych i Policji).

USŁUGI DODATKOWE: Audyt wewnętrzny placówki.