OPIS SZKOLENIA:

W życiu codziennym podświadomie przywiązujemy dużą uwagę do bezpieczeństwa. Ale czy w sytuacji zagrożenia życia spowodowanego nagłym urazem potrafimy udzielić pierwszej pomocy sobie lub osobom z najbliższego otoczenia? Podstawowa wiedza jak zabezpieczyć złamania, jak udrożnić drogi oddechowe,  co zrobić w wypadku postrzału lub rany kłutej, jak zatamować krwawienie to wiedza ratująca życie nasze, naszych najbliższych oraz osób z otoczenia. Praktyczna znajomość podstawowych zasad TCCC (Tactical Combat Casualty Care) to wiedza nie do przecenienia w życiu codziennym. Nigdy nie wiesz kiedy będziesz musiał ratować swoje życie lub będziesz mógł uratować je innej osobie. Firmy oraz instytucje coraz częściej kładą duży nacisk na bezpieczeństwo w pracy. Nie można natomiast mówić o bezpiecznym miejscu pracy bez przeszkolonych, chociaż z podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, pracowników. Zadbaj aby Twoja firma była naprawdę bezpieczna. Inwestuj w swoich pracowników.

DLA KOGO:  Kadra zarządzająca i pracownicy korporacji oraz instytucji publicznych.

GDZIE: W Twoim miejscu pracy.

ZESPÓŁ SZKOLENIOWY: Doświadczona kadra ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa (obecni oraz byli funkcjonariusze Służb Specjalnych i Policji).