OPIS SZKOLENIA:

Pomimo, że współcześnie mamy wiele możliwości komunikacji to jednak poczucie izolacji społecznej nie zmalało.

Szczególnie w ostatnim czasie przymusowe odizolowanie od społeczeństwa, brak codziennych kontaktów twarzą w twarz spowodowanych obostrzeniami czy choćby strachem przed chorobą pogłębiło poczucie izolacji społecznej wśród wielu z nas.

Nowoczesna technologia nie zastępuje w pełni kontaktu osobistego i nie niweluje poczucia odizolowania. Stan takiego poczucia ma duży wpływ nie tylko na sferę psychiczną (prowadzi do depresji, długotrwałego stresu), ale wpływa również na osłabienie fizyczne, utratę odporności oraz częstsze zachorowania.

W obecnej sytuacji wiele organizacji oraz firm zaczyna mierzyć się z problemem poczucia odizolowania swoich pracowników. Ma to wpływ na jakość i wyniki ich pracy, a tym samym na zwinność i konkurencyjność firmy na rynku. Poczucie izolacji osłabia psychicznie oraz fizycznie, a koszty takiego stanu ponoszą również pracodawcy. Dlatego szybkie uświadomienie sobie jakie negatywne skutki niesie za sobą poczucie izolacji, a tym samym długotrwały stres oraz jak zapobiegać i walczyć z takim zjawiskiem jest jednym z ważniejszych elementów dbałości firmy o swoich pracowników.

Inwestycja w wiedzę dotyczącą izolacji oraz stresu jaki ona powoduje to społeczna odpowiedzialność firm za dbałość o swoich pracowników, jak i zwiększenie skuteczności działań rynkowych.

 

DLA KOGO: Kadra zarządzająca i pracownicy korporacji oraz instytucji publicznych.
GDZIE: W Twoim miejscu pracy.
ZESPÓŁ SZKOLENIOWY: Psycholodzy, pedagodzy, seksuolodzy, prawnicy, eksperci.