OPIS SZKOLENIA:

Gdy uznamy, że ktoś w naszym otoczeniu przekroczył granicę naszego komfortu, nie maskujmy strachu śmiechem, czy unikaniem tematu, ponieważ osoba molestująca na pewno powróci do niego, jeśli zobaczy, że może. Dlatego w molestowaniu tak ważne jest postawienie jasnych granic i natychmiastowa reakcja. Nie każdy z nas ma świadomość, że molestowanie to każde zachowanie podejmowane w celu poniżenia drugiej osoby i pokazania swojej wyższości nad nią. Sam fakt uświadomienia sobie czym jest molestowanie to dopiero początek naszej drogi. Teraz trzeba umieć poradzić sobie z osobą, która się tego dopuszcza. Trzeba umieć powiedzieć „nie” i stawić czoła dylematom, które nami targają. Jak ma poradzić sobie dorosły? Jak w tej sytuacji ma znaleźć się dziecko? Gdzie i u kogo szukać pomocy? Jak o tym rozmawiać? Komu powiedzieć? Jak stać się świadomym zagrożenia i asertywnym wobec zagrażającego?

DLA KOGO: Kadra zarządzająca i pracownicy korporacji oraz instytucji publicznych.
GDZIE: W Twoim miejscu pracy.
ZESPÓŁ SZKOLENIOWY: Psycholodzy, pedagodzy, seksuolodzy, prawnicy, eksperci.