Profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kierownik w Zakładzie Psychologii Pracy i Organizacji UKSW oraz wieloletni konsultant naukowy ds. psychologii lotniczej i kosmicznej w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. Wybitny specjalista w psychologii eksperymentalnej.

Pod koniec lat 70. brał udział w polskiej wyprawie na Antarktydę. Jako psycholog badał wpływ długotrwałej izolacji na zdrowie psychiczne człowieka.

Jako jedyny polski psycholog prowadził badania na kosmonautach na kosmicznej stacji orbitalnej oraz na Antarktydzie w ramach eksperymentu naturalnego nad skutkami psychologicznymi długotrwałej izolacji socjalnej.

Specjalizuje się w psychologii: klinicznej (specjalista drugiego stopnia od 1986 roku), lotniczej i kosmicznej oraz transportu oraz zagadnieniach związanych ze stresem, a głównym nurtem badań zostali objęci m.in: lotnicy, kosmonauci, polarnicy, żołnierze, strażacy, lekarze oraz menadżerowie Jest członkiem: European Association for Aviation Psychology, International Association Appilied Millitary Psychology, Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych oraz Komitetu Ergonomii PAN.

Wielokrotnie nagradzany oraz odznaczany otrzymał m.in. Nagrodę Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego indywidualną I stopnia „za osiągnięcia naukowe, liczne publikacje oraz działalność organizacyjną na rzecz Uniwersytetu, zwłaszcza za tworzenie laboratoriów psychologicznych” oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Jest autorem wielu książek i artykułów: 

Stres życia – Perspektywa psychologiczna (2017)

Psychologia kierowców pojazdów drogowych (2015)

Człowiek i stres (2008)

Psychologia menedżera (1999)

Stres psychologiczny (1995)

Człowiek w sytuacjach ekstremalnych (1982) 

Obesity related self-esteem and relationship to coping stress. Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology (2016)

Selected personality correlates of behaviors associated with Internet „piracy”, Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology (2014).

W ramach 59. Międzynarodowego Krakowskiego Festiwalu Filmowego odbyła się projekcja filmu „Syndrom zimowników” (reż. Piotr Jaworski, 2019) o badaniach prof. Jana Terelaka (IP WFCh) na Antarktydzie. Punktem wyjścia dokumentu jest dziennik psychologa.

Prywatnie pasjonat kolarstwa terenowego i chorałów gregoriańskich.